Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy, Uherské Hradiště

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 vznikla v roce 2003 sloučením devíti mateřských škol v Uherském Hradišti. Zřizovatelem školy je Město Uherské Hradiště. Ředitelkou školy je Bc. Ilona Močičková, se kterou na každém odloučeném pracovišti spolupracuje vedoucí učitelka. Ředitelka školy má kancelář v mateřské škole, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943.

Každé odloučené pracoviště mateřské školy má vypracován svůj Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tři mateřské školy mají alternativní programy:  

  • Mateřská škola, Pod Svahy má schválený program Zdravé mateřské školy,
  • Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Husova má alternativní program s křesťanskou výchovou,
  • Mateřská škola, Štěpnická má dvě třídy, které pracují podle pedagogiky Montessori.


Každá z devíti mateřských škol má svoji školní jídelnu.

Každý Školní vzdělávací program je jedinečný a originální. Je určen pedagogickým pracovníkům, dětem, rodičům, ostatním zaměstnancům mateřské školy a všem partnerům, kteří se školou spolupracují a podílejí se tak na jeho tvorbě.