MŠ Uherské Hradiště
Mateřská školaUherské Hradiště

Ministerstvo životního prostředí

Loga
„Už vím jak se žije v trávě – Zahrada v přírodním stylu MŠ Na Rybníku“

„Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

www.sfzp.cz a www.mpz.cz

V průběhu roku 2019 byla v areálu zahrady MŠ Na Rybníku v Uherském Hradišti – Mařaticích zrealizována nová zahrada a hřiště v přírodním stylu. Realizace projektu s názvem „UŽ VÍM JAK SE ŽIJE V TRÁVĚ – ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU MŠ NA RYBNÍKU“ byla možná díky podpoře poskytnuté Ministerstvem životního prostředí, prostřednictvím Výzvy č. 16/2017 Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí. Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Realizací projektu došlo k vazbě na stávající strategii Školního vzdělávacího programu. Byl splněn základní záměr projektu – byla přetvořena stávající – k výuce EVVO nevyhovující školní zahrada, na přírodní učebnu a hřiště.

Po ukončení realizace projektu byla neprodleně započata aktivní výuka v přírodním prostředí s koncepcí vycházející ze ŠVP. Ekologickým přínosem je zde upevňování citových vztahů dětí k rodině, přírodě, okolí a k životnímu prostředí vůbec – děti chápou lépe svět kolem nás, jsou tak vedeny k sounáležitosti s místem a děním, kde mateřská škola sídlí.

Významným ekologickým přínosem je také to, že díky venkovní učebně se dětem co nejvíce přibližuje příroda, je v nich vzbuzována touha po poznání, je budován přirozený kladný vztah k přírodě a děti se díky zrealizované části zahrady učí přírodu chránit – zahrada umožňuje objevování, prozkoumávání a prožívání dětí ve skutečném světě. Vede k hodnotám uznávaným naší společností, k úctě, ke zdraví a k sepjetí s přírodou. Preferuje přímou zkušenost pro získávání poznatků, dovedností a návyků. Zajišťuje dostatek pohybu a pohybu venku.

Zahrada je tedy po realizaci projektu smysluplně využívána k výuce EVVO dětí přímo v přírodním prostředí, díky čemuž získají praktické poznatky o přírodních dějích. Projekt je dlouhodobě využitelný a udržitelný.

Realizace projektu napomáhá k naplnění hlavního cíle naší MŠ – Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Orientujeme se na poznávání a objevování přírody a ochranu životního prostředí. Vytváříme u dětí pozitivní vztah k přírodě.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Pranostika na akt. den

Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.

Svátek a výročí

Svátek má Magdaléna