Znovuotevření MŠ

7.5.2020

         Mateřská škola, Uherské Hradiště,

         Svatováclavská 943, příspěvková organizace,

         IČ:70993360  tel: 572540110Vážení rodiče.

Uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19, mají negativní dopad také na sociální vztahy a vazby našich dětí. V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila vláda ČR, Město Uherské Hradiště coby zřizovatel zvažuje otevírání mateřských škol zřejmě 18. 5. 2020.

Vzhledem k tomu, že budou mateřské školy fungovat ve zpřísněném hygienickém režimu v souladu s metodikou MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude nutné, aby zákonný zástupce dítěte poslal do úterý 12. 5. 2020 do 15 hodin závaznou informaci, zda bude dítě docházet do MŠUH v termínu od data otevření školy do 30. 6. 2020. Informace zašlete na e-maily školy, ze které Vám přichází pedagogické materiály a informace, případně sms na telefonní číslo vedoucí učitelky dané mateřské školy.

Dle hygieniků není nařízen počet dětí v jedné třídě MŠ, ale trvá nařízení ochrany rizikových skupin - seniorů, oslabených osob atd., kteří jsou v jedné domácnosti s rodinou malých dětí navštěvující MŠ.

Zde zodpovědně s ohledem na zdraví dítěte a ostatních osob zvažte, zda je nutné dávat dítě do MŠ, pokud není nutné (např. jste na MD, čerpáte ošetřovné, dítě se specifickými potřebami, oslabené dítě s nízkou imunitou aj.).

Při nástupu do MŠUH musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti. Tiskopis je přílohou. V případě nepodepsání či uvedení nepravdivých informací nelze dítě přijmout.

Pokud dítě trpí alergií, zákonný zástupce toto doloží potvrzením lékaře.

Opatření, která bude nutno dodržovat:

 • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ s výjimkou blízké rodiny. V prostoru před MŠ budou dodržovat odstupy 2 metry.
 • Udržování 2 m odstupu mezi osobami v prostorách školy, dítě muže doprovázet
  jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování v prostorách MŠ.
 • Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo zamezeno setkávání se v prostorách MŠ. Každá MŠ bude mít stanoveny své specifické podmínky pro přivádění a odvádění dětí.
 • V některých MŠ nebude doprovodu dětí vůbec umožněn vstup do budovy.
 • Je nutno počítat se zdržením při předávání a vyzvedávání dětí, je třeba přijít do MŠ s časovým předstihem.
 • Doprovod musí dítě přivést do školy do 8 hodin, provozní doba škol bude od 6,30 do 16,00 hodin.
 • Dětem bude při vstupu do MŠ měřena teplota bezkontaktním teploměrem, pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
 • Doprovázející osoba musí mít roušku a rukavice v prostorách MŠ.
 • O konkrétní organizaci provozu v termínu od data otevření škol do 30. 6. 2020 budete informováni v týdnu před zahájením provozu na svých školách.
 • O prázdninovém provozu (červenec, srpen) budete informování po zjištění zájmu.


            Děkuji za Vaše pochopení. Věřte, že tato opatření jsou činěna v zájmu ochrany zdraví zejména Vašich dětí, ale i zaměstnanců MŠUH, protože v případě výskytu onemocnění COVID-19 budou muset lidé, které přijdou do styku s nakaženým do karantény a situace by byla velmi složitá.                                                                                          

Zjištění zájmu zašlete na e-maily škol, ze kterých Vám chodí informace do 12. 5. 2020 do 15 hodin, případně sms na telefonní číslo vedoucí učitelky dané mateřské školy.


Bc. Ilona Močičková, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943