Změna splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání

9.9.2016

Vážení rodiče,


oznamuji, že od 1. 9. 2016 nabývá platnosti Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání včetně poslední změny vyhláškou č. 280/2016 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2016


Podstatná změna se týká splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.


Dle  § 6 Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí

 (7) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.


Z tohoto důvodu Vám bude v měsíci září provedena platba nejen za měsíc srpen, ale zároveň i za měsíc září.


Děkuji za pochopení.


Bc. Močičková Ilona,

ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943