Zápis dětí do MŠ 2018 - 2019

9.2.2018

Zápis -  podání žádostí o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzděláván  od školního roku 2018/2019 do mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště


Zápis do mateřských škol, které jsou součástí:

-  subjektu Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace:

  1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
  2. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Komenského 539
  3. Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října 982
  4. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje (zápis se uskuteční v budově MŠ, Uherské Hradiště 28. října 982)
  5. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006
  6. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Štěpnická 1111 -  včetně Montessori třídy
  7. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Husova 838
  8. Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Uherské Hradiště, Husova 838
  9. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Míkovice, U Mlýna 251
  10. Mateřská škola, Uherské Hradiště – Sady, Vřesová 50od  středy  9. května 2018  do  pátku 11. května  2018.


Dle § 179 odst. 3 školského zákona stanoví obec školské obvody mateřských škol. Školské obvody MŠ zřízených městem Uherské Hradiště jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 a č. 1/2018, které najdete na www.mesto-uh.cz


INFORMACE

Aktuální přihlášky,, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2018-2019,, s vyplněnými údaji a potvrzením od lékaře přineste prosím k zápisu do MŠ, kterou jste si vybrali.