Výstava výtvarných prací dětí z MŠ - Večerníčky očima dětí

9.2.2018

Výstava výtvarných prací „Večerníčky očima dětí“ v Redutě slavila opět úspěch


Dne 7. 12. 2017 se uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací dětí mateřských škol z Uherského Hradiště a blízkého okolí, kterou zahájily krátkým vystoupením děti z MŠ Komenského v Uherském Hradišti. Tato akce, tentokrát pod názvem „Večerníčky očima dětí“, se stala v předvánočním čase v Uherském Hradišti již tradicí. Organizátory výstavy jsou Mateřská škola Uherské Hradiště a Klub kultury v Uherském Hradišti. Letošního ročníku se zúčastnilo 21 mateřinek z Uherského Hradiště a okolních vesnic. Organizátoři výstavy se opět přesvědčili, že zaslané výtvarné práce, byly i v letošním ročníku na velmi vysoké úrovni. Že malování, kreslení, vyrábění a tvoření z různých netradičních materiálů a technik děti velmi baví a je jejich hlavní náplní při pobytu v mateřské škole. K vidění byla přímo umělecká díla, zastoupení měly opět ve velké míře také prostorové práce. K vidění byly až do konce ledna 2018 pohádkové postavy z večerníčků, nejrůznější výkresy malované netradičními technikami a jejich kombinace. K nahlédnutí bylo mnoho kreativních nápadů a inspirací, jak pro učitelky mateřských škol, autory prací, tak pro širokou veřejnost či rodiče dětí. U některých výtvarných technik se návštěvníkům mnohdy tajil dech a mnohý z těch, kteří na výstavu zavítali, přemýšleli, zda taková „díla“ můžou vytvořit děti předškolního věku. Viděli jsme  spoustu krásných technik,  Večerníčka z různých úhlů pohledu, pohádky z večerníčků 100 x jinak. Výstavu, která byla opět po dohodě s vedením Klubu kultury v Uherském Hradišti instalována v nádherných prostorách půdy Reduty v Uherském Hradišti, navštívila i opakovaně spousta dětí z uherskohradišťských mateřinek se svými paní učitelkami. Také mnozí rodiče hodnotili velmi pozitivně myšlenku rozdávat radost prostřednictvím výtvarného tvoření veřejnosti.

Děkujeme všem dětem, paní učitelkám v mateřských školách a také široké veřejnosti za kreativitu a účast na výstavě. Dětem, malým autorům, za jejich nasazení a výtvarné tvoření. Děkujeme také všem mateřinkám a lidem dobré vůle za pomoc Lukáškovi, který trpí akutní leukemií. Díky namalovaným obrázkům dětí, výtěžku z jejich prodeje a jarmarku jsme jeho mamince předávali neuvěřitelných 19.800,- Kč. Finance budou využity na Lukáškovu rehabilitaci a zakoupení nízko bakteriální stravy. Ještě jednou všem dárcům moc děkujeme.


Za organizátory výstavy

Alena Vrtalová

Ilona Močičková