Stanovení úplaty za vzdělávání v MŠ na šk. rok 2021/2022

20.5.2021


Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

IČ: 70993360        tel: 572540110


STANOVENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SVATOVÁCLAVSKÁ 943


V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 

stanovuji úplatu

za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2021/2022,  • měsíčně, na jedno dítě, ve výši 400,- Kč.Bc. Močičková Ilona, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943


Uherské Hradiště, 19. 5. 2021