Snížení úplaty za předškolní vzdělávání v květnu 2021

3.5.2021

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,

příspěvková organizace


Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

v květnu 2021.


Na základě nepříznivé epidemiologické situace vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje od 1. 3. 2021 do 9. 5. 2021 osobní přítomnost dětí v mateřské škole.


  • Z tohoto důvodu stanovuji výši úplaty za měsíc květen 2021 v částce 300,-


  • Dětem rodičů, kteří spadají do výčtu vybraných profesí vydaných Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením  ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN a které navštěvují MŠ od 1. 5. 2021, stanovuji výši úplaty za měsíc květen 2021 v částce 400,- KčBc. Močičková Ilona

ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943