Snížení úplaty za předškolní vzdělávání v dubnu 2020

25.3.2020

  Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,

příspěvková organizace


Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

v dubnu 2020.


Vzhledem k tomu, že Rada města Uherské Hradiště dne 12. 3. 2020

odsouhlasila přerušení provozu mateřských škol, mimo MŠ Husova, v rámci

Mateřské školy, Uherské Hradiště,Svatováclavská 943,  p.o. , navržené v

souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a v zájmu

ochrany dětí a dalšího obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření

onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 řediteli škol

s účinností od 16.03.2020, 

stanovuji výši úplaty za měsíc duben 2020 v částce 0.
Bc. Močičková Ilona

ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943