Režim návratu ze zahraničí pro děti do 6 let v MŠ

14.7.2021

MŠMT informuje, že dne 8. 7. 2021, bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v MŠ

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro MŠ se uplatňují zvláštní pravidla:

  • V případě dětí do 6 let věku v MŠ nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí MŠ nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.


  • Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Pravidla pro děti, které dovršily 6 let

  • Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.


RODIČE JSOU POVINNI INFORMOVAT MATEŘSKOU ŠKOLU O NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ A O PŘÍPADNÉM OPATŘENÍ, KTERÉ PODSTOUPILI.