Projekt Šablony

14.2.2017

Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace je realizátorem projektu:


Šablony pro MŠ Svatováclavská, Uherské Hradiště“


Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003320


Doba realizace projektu:               1. 10. 2016 – 30. 9. 2018       

Výše finanční podpory:                               1 839 908,00 Kč

Výše finanční podpory EU (85 %):              1 563 921,80 Kč                   

Výše národní finanční podpory (15%):         275 986,20 Kč