Hry dětí, které ještě nenavštěvují mateřskou školu

28.3.2014

Hry dětí, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, budou i letos probíhat od měsíce listopadu do konce dubna, a to jednou měsíčně. Přesné termíny budou zveřejněny v měsíci říjnu.

Poplatek za tyto příjemně prožité hodinky v mateřské škole je 50,- Kč.

Veškeré podrobnější informace najdete na www stránkách všech odloučených pracovišť mateřské školy anebo přímo osobně v každé mateřské škole.

Močičková Ilona