Školné a stravné


ŠKOLNÉ

V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuji úplatu za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2018/2019

 • měsíčně, na jedno dítě, ve výši 400,- Kč

Účet pro platbu školného: 86-3960240267/0100
Bližší informace o platbách školného podá asistentka mateřské školy.

asistentka: Masaříková Petra  tel.731 691 007


STRAVNÉ

Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která je přílohou č.2 školního řádu MŠUH.

 • výši finančního normativu v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle cen potravin v místě obvyklých stanovila ředitelka MŠUH takto:

Věková skupina od 3 – 6 let

 • přesnídávka...........................7,- Kč
 • oběd.................................... 17,- Kč
 • odpolední svačina........ ........ 6,- Kč
 • Celkem................................ 30,- Kč

Věková skupina od 7 – 10 let

 • přesnídávka...........................7,- Kč
 • oběd.....................................19,- Kč
 • odpolední svačina................. 6,- Kč
 • celkem ............................... .32,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (od 1.9.2018 do 31. 8. 2019), ve kterém dosahují příslušného věku.

Způsob platby:

 • platby probíhají inkasem z účtu zákonných zástupců dítěte
 • ve výjimečných případech (o kterých rozhodne ředitelka nebo vedoucí učitelka) lze platit hotově u ekonomky školy dle stanovení úplaty

Platbu stravného pro školní jídelny Mateřských škol:

 • Mateřská škola, Husova 838, Uherské Hradiště
  Mateřská škola s křesťanskou výchovou, Husova 838, Uherské Hradiště
  Mateřská škola, Štěpnická 1111, Uherské Hradiště
  provádějte prosím na účet č.:86-3960270247/0100
 • Mateřská škola, Vřesová 50, Uherské Hradiště-Sady
  Mateřská škola , U Mlýna 251, Uherské Hradiště-Míkovice
  Mateřská škola, Svatováclavská 943, Uherské Hradiště
  provádějte prosím na účet č.: 86-3960280277/0100
 • Mateřská škola, Komenského 539, Uherské Hradiště
  Mateřská škola , 28. října 982, Uherské Hradiště
  Mateřská škola, Pod svahy 1006, Uherské Hradiště
  provádějte prosím na účet č.: 86-3960260217/0100