MŠ Sady


Mateřská škola, Uherské Hradiště - Sady, Vřesová 50, 686 01


KONTAKTNÍ OSOBA - VEDOUCÍ UČITELKA: Radmila ŠÁCHOVÁ
TEL. MŠ: 731 661 197, 739 488 418
E-MAIL: mssady@uhedu.cz
WWW: http://www.mssady.cz


PROVOZ ŠKOLY: 6:30 - 16:15


POČET TŘÍD: 2


VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Ludmila Dvořanová
TEL. JÍDELNA: 572 579 529, 739 488 423


Naše mateřská škola leží ve velmi pěkné a klidné lokalitě Uherského Hradiště. Tato městská část se nazývá Sady a to od roku 1952. Do této doby, ale myslíme si, že i dnes ji spousta obyvatel zná pod názvem „Derfla“. Tento název si nese pravděpodobně od 13.století. Celá tato lokalita má velký historický význam. Byla slovanským kulturním střediskem a dostávalo se tu vzdělání slovanským kněžím a také se odtud šířila slovanská kultura. Toto místo bylo hlavním vzdělávacím střediskem Velké Moravy. Tradice zdejšího školství sahá do 18.století. Vyhovující školní budova byla vystavěna v roce 1896. V roce 1979 po zrušení základní školy byla přestavěna na školu mateřskou.

O děti se po celý den starají:

vedoucí učitelka: Radmila Šáchová
paní učitelky: Radka Vaculíková, Miroslava Filgasová                                                                                             

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Náš školní vzdělávací program jsme nazvali SLUNCE SVÍTÍ PRO VŠECHNY . Jeho smyslem je vychovat samostatné a dostatečně sebevědomé dítě, které se dokáže zapojit do naší společnosti. Dítě, které porozumí našemu světu a dokáží žít i spolupracovat s kamarády i s dospělými.
Pro školní vzdělávací program jsme vybrali tyto tématické okruhy :
1. Žijeme spolu
2. Svět kolem nás
3. To jsem já
4. Jaro, léto, podzim, zima
5. Těšíme se

Pokud se chcete o naší mateřské škole dozvědět více navštivte naše webové stránky : www.mssady.cz