MŠ Pod Svahy


Mateřská škola, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1006, 686 01


KONTAKTNÍ OSOBA - VEDOUCÍ UČITELKA: Bc. Michaela Verbíková
TEL. MŠ: 572 570 513
E-MAIL: mspsvuh@uhedu.cz


PROVOZ ŠKOLY: 6:30 - 16:30


POČET TŘÍD: 3


VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Dudešková Jiřina
TEL. JÍDELNA: 572 570 516


www.mspodsvahy.cz


Školní vzdělávací program: HRAJEME SI U STUDÁNKY

Budova naší mateřské školy je umístěná ve velmi pěkném prostředí. Nedaleko ní se nachází studánka, která vyvěrá ze zdejších Mařatských kopců, kam často směřují vycházky dětí. Odtud také „připlul“ název pro náš vzdělávací program. S dětmi si povídáme o tom, jak se ze studánky může stát potůček, potok a dále řeka, co všechno na své cestě pramínek prožívá, jak postupně nabaluje zkušenosti a moudrosti, co všechno mu pomáhá ke zdroji informací. Tato situace se dá jemně připodobnit k vlastnímu životu a vývoji dětí. Aby se pro vodu ke studánce lidé i zvířata vraceli, je nutné ji udržovat v čistotě a pořádku. Zní to možná příliš pohádkově, ale také my si přejeme, aby se naše mateřská škola stala prostředím čistým a podnětným a aby vždy byla zdrojem informací, které dětem podají pomocnou ruku při orientaci v současném uspěchaném světě.