MŠ 28. října


Mateřská škola, Uherské Hradiště, 28. října, 686 01

Mateřská škola, Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55

telefon: 739 002 392


KONTAKTNÍ OSOBA - VEDOUCÍ UČITELKA: Alena Jabůrková
TEL. MŠ: 572 570 560


PROVOZ ŠKOLY: 6:30 - 16:30


POČET TŘÍD: 3


VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY: Jiřina Dudešková
TEL. JÍDELNA: 572 570 570
Více informací na : https://ms28rijna.cz/

Školní vzdělávací program

je vypracován na téma "Poznáváme svět" a má učit chápat svět ve všech jeho souvislostech , vést k úctě ke zdraví a hodnotám, které uznává naše společnost. Je založen na prozkoumávání, objevování a prožívání ve skutečném světě.